Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

Βροχές Διαττόντων Δεκεμβρίου

Βροχή Μετεώρων της οικογένειας των Διδυμίδων, στο Βόρειο Ημισφαίριο.
Photo Credit: Asim Patel

Δύο είναι οι βροχές διαττόντων του Δεκεμβρίου 2014: οι Διδυμίδες και οι Αρκτίδες, με πιο εντυπωσιακή αυτή των Διδυμίδων.

Μία Διδυμίδα (αριστερά) και ο κομήτης 17P/Holmes (χαμηλά δεξιά)
Photo Credit: TheBrockenInaGlory

Οι Διδυμίδες είναι ενεργές από 4 έως 16 Δεκεμβρίου του 2014. Είναι η πιο πλούσια και εντυπωσιακή βροχή μετεώρων του έτους και οι αστροπαρατηρητές, που αγαπούν τις βροχές, σίγουρα θα μείνουν ξάγρυπνοι την βραδιά της κορύφωσης τους, στις 13-14 Δεκεμβρίου, κατά την οποία μπορούν να παρατηρηθούν μέχρι και 100 μετέωρα ανά ώρα, με ακτινοβόλο σημείο κοντά στον Κάστορα. Αυτή η δυνατή βροχή δίνει καλή δραστηριότητα ακόμη πριν από τα μεσάνυχτα, καθώς ο αστερισμός των Διδύμων βρίσκεται σε καλή θέση από τις 22:00 και μετά. Οι Διδυμίδες είναι συχνά φωτεινές και έντονες. Λόγω της αργής ταχύτητας τους - 22 μίλια/δευτερόλεπτο ή 35 χλμ/δευτερόλεπτο - σπάνια παρατηρούνται ιχνογραμμές. Το γονικό τους αντικείμενο είναι ο αστεροειδής 3200 Φαέθων.

Μία Αρκτίδα στο λυκόφως
Photo Credit: NASA

Οι Αρκτίδες - η τελευταία ετήσια βροχή διαττόντων του έτους - είναι ενεργές από 17 έως 23 Δεκεμβρίου 2014. Συχνά παραμελούνται λόγω του ότι κορυφώνονται λίγο πριν τα Χριστούγεννα και είναι πολύ λιγότερο εντυπωσιακές από τις Διδυμίδες, οι οποίες κορυφώνονται μία εβδομάδα πριν από αυτές. Οι ουρανό-παρατηρητές θα δείτε κανονικά 5-10 Αρκτίδες ανά ώρα, κατά την διάρκεια των μετέπειτα πρωινών ωρών στην μέγιστη δραστηριότητα κορύφωσης, 21-22 Δεκεμβρίου. Αυτή η βροχή είναι ορατή στο Βόρειο Ημισφαίριο μόνο, καθώς το ακτινοβόλο σημείο - εντοπίζεται κοντά στο β της Μικρής Άρκτου - δεν καταφέρνει να είναι ορατό στον ορίζοντα ή το κάνει ταυτόχρονα με την έναρξη του πρωινού λυκόφωτος, όπως φαίνεται από τις νότιες τροπικές περιοχές. Η ταχύτητα τους είναι περίπου 20 μίλια/δευτερόλεπτο (32 χλμ/δευτερόλεπτο). Ο γονικός τους κομήτης είναι ο 8P/Tuttle.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ειρήνη Μαντζουράνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου