Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Οι Καμηλοπαρδαλίδες - The "Camelopardalids" meteor shower: live event

Photo Credit: Bill Longo (Canada)

Η νέα βροχή μετεωριτών ονομαζόμενη Καμηλοπαρδαλίδες Μαΐου, είναι αποτέλεσμα αποβολής σκόνης από το αχνό περιοδικό κομήτη 209P/LINEAR. Ο κομήτης διασχίζει τακτικά την τροχιά της Γης καθώς διέρχεται από τον ήλιο κάθε πέντε χρόνια.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου